Monthly Archives: март 2015

Съставяне на фенологичен календар и значението му за пчеларската практика

Много важно условие за получаването на високи добиви в пчелното стопанство е наличността на добри медоносни растения в местността около пчелина, периодите на цъфтеж на които да се застъпват и по този начин тази растителност да осигурява през целия сезон непрекъсната беритба. В случай, че това не е така, за[…] Read More →

Преценка на пчелната паша в района

При избор на място за пчеларствуване работата се свежда до два основни момента, а именно: 1) избор на най-подходяща местност или район, и 2) избор на мястото, на което трябва да се установи пчелинът. Когато пчелите, са приинудени да летят на по-далечно разстояние, приносът на нектар и прашец е значително[…] Read More →

Организиране на пчелина

При отглеждането на пчелите се добива мед и восък, но те може да бъдат използувани и за получаване на нови семейства и майки, както и за опрашване на селскостопанските растения. Във връзка с това пчелното стопанство може да има различно направление. В зависимост от това едни пчелини може да служат[…] Read More →

Отглеждане, развъждане и използуване на пчелите. Силните пчелни семейства и необходими условия за създаването им

Силата на пчелното семейство е много важно условие, от което в най-голяма степен зависи неговата продуктивност. Зависимостта между силата на семейството и продуктивността е твърде сполучливо изразена с популярната вече фраза „Спасението е в силните пчелни семейства.“ Силата на едно пчелно семейство се определя на първо място от количеството на[…] Read More →

Пчелно млечице и желе-роял-терапия

Пчелното млечице (т. нар. желе-роял) е сложен биологичен продукт, секретиран от нелетящите пчели на възраст от 5 до 15 дни, т. нар. пчели кър­мачки. С него те хранят до третия ден личинките на пчелите работнички, търтеите, 5 дни личинката на пчелата майка и самата нея по време на усиленото яйцеснасяне.[…] Read More →

Пчелен прашец

Пчелният прашец е пряк продукт на цветния прашец (мъжките полови клетки на растенията, заключени в техните мъжки полови органи – тичинките). Пчелите събират цветния прашец, кацайки от цвят на цвят, като едновременно с това осъществяват опрашването на растенията. Прашецът се полепва по тялото и крачката на пчелите, които, овалвайки го[…] Read More →

Прополис (пчелният клей)

Прополисът (пчелният клей) е един от най-ценните пчелни продукти. През последните години поради специфичните си свойства той събуди интереса на химици, лекари и изследователи. През 1974 г. в Братислава се състоя първият, а през 1976 г. вторият Международен симпозиум по прополис. И двата симпозиума утвърдиха прополиса като уникален продукт, прите­жаващ[…] Read More →

Апитоксин (пчелната отрова)

Пчелната отрова е използувана с лечебна цел в течение на хилядолетия. Доскоро практическото и приложение нямаше достатъчна научна обоснов­ка и се базираше главно на емпириката и на опита на народната медицина. Трябваше да се изясни механизмът на нейното действие. Възникна необхо­димостта от фармакологична характеристика както на самия пчелен про­дукт, така[…] Read More →

Восък

Пчелният восък е сложно химично вещество, което досега не е получено по изкуствен начин. Той представлява смес от много химични съединения: сложни етери, свободни мастни киселини и наситени въглеводороди. В пчелния восък се съдържат в значителни количества ароматични и багрилни вещества, които попадат в него след отделянето му. При разтапяне[…] Read More →

Мед и медолечение

Медът е използуван като храна още от пещерния човек. Пчелите са били отглеждани в древния Египет преди около 6000 години. Човек много ра­но е открил, че освен хранителни качества медът притежава и ценни лечеб­ни свойства. В египетски папирус отпреди 3500 години медът се препо­ръчва за лечение на бъбречни, чернодробни и[…] Read More →