Category Archives: Статии

Подготовка на площите за разсад от лофант

Отмина сравнително тежката зима на 2016 година и сме в навечерието на новия земеделски сезон. След разтопяването на снеговете, при първа възможност трябва да се набележи мястото, където ще бъде разсада и то да се обработи, ако не е било обработено предходната есен (оране, копаене или обръщане с лопата). Сега[…] Read More →

Любопитни факти за пчелния мед

Никое друго насекомо не е служило на нуждите на човека като медоносната пчела. В продължение на векове, пчеларите са събирали сладкия пчелен мед, който те произвеждат. Пчелите опрашват около 80% от всички хранителни култури, които консумираме – плодове, зеленчуци и посеви. Ето някои факти за медоносните пчели, които може би[…] Read More →

Болести и неприятели на пчелите и пчелните продукти

Болестите и неприятелите на пчелите причиняват големи загуби на пчелното стопанство и са сериозна спънка за развитието на пчеларството, поради което борбата срещу тях е една от най-важните задачи и грижи както на държавата, така и на всяко пчеларско стопанство. Болестите по пчелите се дължат на разнообразни причини от за­разно[…] Read More →

Зимуване на пчелните семейства

Правилно зазимените пчелни семейства, общо взето, не се нуждаят от грижи през зимния период освен от пълно спокойствие. Въпреки това те трябва да се посещават от време на време и да се проверява състоянието им. Това става най-добре чрез подслушване с гумен маркуч, който се вмъква през входа в плодника[…] Read More →

Грижи за пчелните семейства след сваляне на магазините

Грижите, които трябва да положат за пчелните семейства след приключването на беритбата и свалянето на магазините, имат за цел, от една страна, да създадат най-добри условия за успешно презимуване на семействата, а също така и да осигурят добра основа за бързото им развитие през пролетта на следната година и за[…] Read More →

Изваждане на меда

Питите с мед се изваждат, когато той е, узрял. Указание за това е запечатването поне на значителна част (2/3) от килийките с мед. При ра­бота е обикновени 12-рамкови кошери с магазини магазинните пити обикновено се центрофугират веднага след като се достигне до запечатване поне на по-голямата им част, а ако[…] Read More →

Използуване на главната беритба и поставяне на магазините

В отделните райони и местности времето на главната беритба в зависимост от медоносните растения, периода на техния цъфтеж и неговата продължителност настъпва и продължава различно. Съобразно с това и техниката на подготовката на пчелните семейства за главната беритба е различна. За най-добро и. пълно използуване на главната беритба се постъпва[…] Read More →

Работа в пчелина и грижи за пчелните семейства през пролетта

Развитието на пчелните семейства и грижите, които трябва да се положат за тях през пролетта, в много голяма степен се определят от благополучното им презимуване. Под благополучно презимуване на семействата обаче не бива да се разбира само доживяването им до пролетта, а посрещането на пролетта в напълно жизнено и работоспособно[…] Read More →

Преглеждане на пчелните семейства

Кога и как се преглеждат пчелните семейства. В модерното пче­ларство пчелите се отглеждат при условия, които се различават от обстановката, в която те се развиват в природата, без грижите на човека. Освен това при отглеждането на пчелите се цели да се получат максимално високи и постоянни добиви, като се използуват[…] Read More →

Покупка на пчели и набавяне на инвентар и восъчни пити

Когато се създава нов пчелин, първата работа е да се набавят пчелни семейства. При закупуването на пчелни семейства и изграждането на пчелина правилно е той още в самото начало да бъде комплектуван поне с 25-30 пчелни семейства. Семействата може да бъдат купени заедно с кошерите или пък може да се[…] Read More →