Category Archives: Статии

Мед и медолечение

Медът е използуван като храна още от пещерния човек. Пчелите са били отглеждани в древния Египет преди около 6000 години. Човек много ра­но е открил, че освен хранителни качества медът притежава и ценни лечеб­ни свойства. В египетски папирус отпреди 3500 години медът се препо­ръчва за лечение на бъбречни, чернодробни и[…] Read More →

Пчелни продукти с хранително – лечебни свойства

Храната на човека е сложно съчетание от различни продукти, които съ­държат разнообразни по количество и качество хранителни вещества: белтъци, масти, въглехидрати, витамини, минерални соли и вода. Тя е единствен източник на енергия и градивен материал за развитието и възстановя­ването на организма. Правилното хранене осигурява здрав и работоспосо­бен организъм, повишава защитните[…] Read More →

Пчелни продукти – Мед

В зависимост от района, растителните видове, годината, начина на изваждането, времето на беритбата и др. пчелният мед бива най-разнообразен както по външен вид, така и по химичен състав. Твърде големи са различията в зависимост от растенията или растителните части, от които той е получен – нектарен, листов, манов и смес[…] Read More →

Подобрение на пчелната паша

В миналото нашето пчеларство се е опирало главно на естествената медоносна растителност, но по-късно вследствие на промените, които станаха в селското ни стопанство, тя значително намаля и на много места се оказа недостатъчна, за да осигури високи добиви от пчеларството. С разораването на мерите, с намаляването на площите с естествени[…] Read More →

Медоносни растения, отглеждани специално за пчели

Тук ще бъдат разгледани няколко вида растения, които, макар почти да не се използуват за други цели, имат голямо значение за пчеларството и заслужават особено внимание от гледна точка   на   подобрение на пчелната паша. Ф а ц е л и я (Phacelia tanacetifolia.) Фацелията е едно от най-добрите медоносни растения,[…] Read More →

Медоносни растения от групата на плевелите

Много от вредните за селското стопанство плевелни растения и тези, които се срещат по пустеещите места, покрай пътищата и пр., са добри медоносни растения. С модернизирането на нашето селско стопанство и с прилагането на висока агротехника при отглеждането на културите по брой и видове тези растения постоянно намаляват и вече[…] Read More →

Фуражни растения

По-голямата част от фуражните растения и особено тези от семейството на Бобовите са много добри медоносни растения. За пчеларството те имат голямо значение, главно защото се отглеждат на големи площи и с това могат да създадат добра пчелна паша. Значението им за нашето пчеларство ще нарасне още по­вече, тъй като[…] Read More →

Медицински и етеричномаслени растения

Към тази група растения   спадат голям   брой видове   както диворастящи, така и отглеждани от човека за добиване на лечебни средства, етерични масла и др. Някои от тях са едновременно и добри пчеларски растения и в районите, където са застъпени в по-голям размер, те са добра паша за пчелите. Етеричномаслени растения.[…] Read More →

Зеленчукови растения и бостани

От семейството на Тиквените много добри медоносни растения са краставиците, тиквите, дините и пъпешите. Те заемат значителни площи у нас и се отглеждат самостоятелно или заедно с други окопни растения. Това не се отнася до краставиците, които са чисто градинарска кул­тура. За отбелязване е, че тиквените растения дават много нектар[…] Read More →

Зърнени, маслодайни и технически култури

Царевица (Zea mays). От житните царевицата има известно зна­чение за пчеларството, тъй като понякога се посещава доста усилено от пчелите, които събират от нея прашец. От зърнените култури добро ме­доносно растение е и гречихата (елдата) (Fagopirum esculentum). У нас тази култура почти не се отглежда, а освен това от наблю­денията[…] Read More →