Category Archives: Статии

Овощни дървета и плодово – ягодови медоносни растения

Овощните дървета и храсти са застъпени твърде много у нас и мо­гат да виреят навсякъде, с изключение на високите планински места. На много места отглеждането на овощните дървета е важен поминък на на­селението. За пчеларството те имат твърде голямо значение поради това, че всички овощни дървета, включително и дивите, са[…] Read More →

Медоносни растения в ливадите

По-богата   паша   за   пчелите   е   растителността   на   естествените ливади. У нас още има твърде просторни ливади, които са богат източ­ник на нектар и прашец за пчелите. В повечето части на страната ливад-аите растения съставляват главната паша. От ливадните растения се до­бива много доброкачествения букетен мед. Някои от раноцъфтящите ливадни растения,[…] Read More →

Медоносни растения в горите, полезащитните пояси и парковете

Горите са прародината на медоносната пчела. От най-стари времена, когато голяма част от земята е била покрита с просторни гори, пчелите са живеели главно в тях и са устройвали гнездата си в хралупите на дърветата. И днес в горите и близо до горска растителност пчелите намират сравнително най-добри условия за[…] Read More →

Пчелна паша

Едно от първите и много важни условия за получаването на високи добиви от пчелните семейства е сполучливият избор на мястото за пчеларствуване. При нашите условия пчели може да се отглеждат почти навсякъде, тъй като растителност, от която те да събират нектар и прашец,, има навсякъде. Всъщност условията за отглеждане на[…] Read More →

Икономика на пчеларството

Хората, които се занимават с пчеларство, не трябва задължително да бъдат пчелари-професионалисти. Доста­тъчно е да се използват свободните дни и часове за почив­ка, за да се навести пчелинът. С пчеларство могат да се за­нимават хора с различни професии като хоби, от което мо­гат да имат и полза, факт е, че[…] Read More →

Рамкови (разборни) кошери

Рамковите кошери се наричат така, понеже гнездото им е съставено от подвижни рамки, които се изваждат и местят по желание. Това дава възможност да се прави пълен разбор, разместване и преглед на питите й да се направлява животът на семейството в желана от нас насока. Чрез активна и умела намеса[…] Read More →

Неразбории кошери

Неразбориите кошери са най-близки до естествените жилища на пчелите. Най-същественият им белег е неподвижността на гнездото, питите от   които, е съставено гнездото. Те са неподвижни, здраво закре­пени за самото жилище и не могат да се изваждат от него, освен ако се отрежат. Най-примитивни кошери са били използувани в Индия, Стара[…] Read More →

Жилища на пчелите

Естествените жилища на пчелите са хралупите на дърветата, скалните пукнатини и пещерите, в които те строят гнездата си за защита от неблагоприятните външни условия. Жилищата на пчелите, направени и предоставени им от човека, се наричат кошери. Историята на кошера е свързана с историята на самото пчеларство и във   връзка с[…] Read More →

Развитие на медоносната пчела

Развитието на медоносната пчела започва със снасянето на яйцето. Яйцето представлява сравнително голяма клетка. То е с продълговата форма и от едната страна е слабо издуто. На дължина достига около 1,5 мм. В него се развива личинката в резултат на оплождането на яйцеклетката (сливане на мъжката и женската полова клетка[…] Read More →

Роене при медоносната пчела

Естественото роене се извършва обикновено през май – юни при бързото увеличаване на броя на пчелите в семейството. Със засилване на снасянето на яйца броят на излюпващите се пчели се увеличава непрекъснато и семейството бързо расте, но от това броят на пчелните се­мейства не се увеличава. Роенето се състои в[…] Read More →