Организиране на пчелина

При отглеждането на пчелите се добива мед и восък, но те може да бъдат използувани и за получаване на нови семейства и майки, както и за опрашване на селскостопанските растения. Във връзка с това пчелното стопанство може да има различно направление. В зависимост от това едни пчелини може да служат предимно за добиване на мед и восък, а други – за опрашване на културите, за производство на майки или за получаване на нови семейства. В настоящия етап на развитие на нашето пчеларство- изобщо и на пчеларството в _ основната насока на пчелините е получаването на мед и восък. Същевременно обаче в тях се произвеждат и пчелни майки, и нови семейства, а в много случаи пчелите се използуват и за опрашване на културите. Ето защо нашите пчелини най-често имат смесено направление, което се налага преди всичко от нуждите на самите стопанства.

Практиката у нас е установено, че в районите със средно благоприятни условия за пчеларство броят на пчелните семейства
в пчелините се движи между 50 и 70 и само там, където условията са много благоприятни 100 до 120 пчелни   семейства на едно място. В едно стопанство може да има обаче и повече семей­ства, но при условие те да са разделени на няколко места с разстояние между тях, не по-малко от 3 км.

Малките пчелини по начало не са доходни и не могат да оправдаят средствата, които следва да се отделят за поддържането им — за заплащане труда на добре подготвен и опитен пчелар, за набавяне на пчеларски инвентар и материали, за направа на постройка за опазване на пчелина и пр.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню