Отглеждане, развъждане и използуване на пчелите. Силните пчелни семейства и необходими условия за създаването им

Силата на пчелното семейство е много важно условие, от което в най-голяма степен зависи неговата продуктивност. Зависимостта между силата на семейството и продуктивността е твърде сполучливо изразена с популярната вече фраза „Спасението е в силните пчелни семейства.“

Силата на едно пчелно семейство се определя на първо място от количеството на пчелите в него. Немалко значение обаче има и качеството на пчелите — доколко те са жизнени, работоспособни и пр. Прието е да се смятат за силни пчелни семейства тези, които при зазимяването имат 20 000-25 000 пчели, т. е. пчелите изпълват гнездото 10 междини. През пролетта силните пчелни семейства наброяват 18 000 пчели (в ранна пролет), или изпълват 8-9 междини. По време на главната паша силни са тези пчелни семейства, които имат не по-малко от 50 000—60 000 пчели; това означава, че пчелите им изпълват целия плодник и поне един магазин. Слаби са тези семейства, в които броят на пчелите достига едва половината от този, посочен за силните пчелни семейства.

Силните пчелни семейства имат следните предимства:

  1. При по-голям брой пчели семейството разполага с повече летящи пчели-събирачки и с повече пчели, който участвуват в преработката на нектара в мед. Поради това то е в състояние да събере и натрупа повече мед. Същото важи и за продукцията на восък.
  • Пчелите в силните пчелни семейства лесно поддържат необходимата температура през зимата в зимното кълбо и по-лесно устояват на зимните студове. Слабите семейства не могат да създадат благоприятен температурен режим в гнездото, или пък постигат това с много усилия. Вследствие на това може да загинат значителна част от пчелите или цели семейства. Преживелите пчелни семейства напролет са толкова слаби, че не успяват да се развият за главната паша и не могат да я използуват за натрупване на запаси. Пчелите в силните семей­ства се запазват винаги по-жизнени и по-здрави. Смъртността при тях през зимата е малка, а през пролетта те се развиват бързо, достигат макси­мална сила до периода на главната паша и я използуват напълно.
  1. Отгледаните в силните пчелни семейства пчели са винаги по-ценни, отколкото в слабите, защото условията за отглеждането на личин­ките и какавидите и за живота на пчелите изобщо в силните   семейства са по-благоприятни.
  2. За поддържане на   необходимата температура в зимното кълбо в силните пчелни семейства се изразходва сравнително по-малко храна — кг за 10000 пчели. Това явление се обяснява с обстоятелството,че при силните семейства на всяка отделна пчела   се пада по-малък дял в произвеждането на топлината,
  3. Силните пчелни семейства са по-устойчиви,на заболявания. В тях се отглеждат по-жизнени, по-качествени пчели (по-едри, е по-дълги хоботчета). За отглеждането им се изразходва сравнително по-малко храна. Това се вижда от данните на Нестерводски за   Украйна.
  4. Грижите по отглеждането на силните пчелни семейства, колкото и необичайно на пръв поглед да изглежда това, са всъщност   по-малки, отколкото пои слабите семейства.

Между слабите и силните пчелни семей­ства съществува не само количествена, но и качествена разлика. При ед­накво благоприятни условия дейността на слабите семейства се ограничава главно в отглеждането на пилото и затова те не могат да натрупат запаси, тъй като по-голямата част от събрания мед се изразходва за собстве­ните нужди на семейството. Обратното се наблюдава в силните пчелни семейства. Там има по-голям брой млади пчели, отколкото са необходими за отглеждане на пилото.        Колкото едно семейство е по-силно, толкова по-малко пило се пада да бъде отгледано от 1 кг пчели,а а това значи, че в силните пчелни семейства има и много млади пчели, които остават неангажирани; в. отглеждане на пилото. Тези пчели, наречени „ре­зервни“, могат да вземат участие в други работи, включително и в съ­бирането на нектар, с което продуктивността на семейството се повишава значително. При настъпване на съответни условия резервните пчели се включват в следните работи:

  1. Отглеждане на по-пълноценни пчели, добре развити пчели, особено при настъпване на неблагоприятни условия на времето и беритбата.
  • Роене, когато в гнездото и вън от него се създават условия, които усилват инстинкта за размножаване.

4.Повишаване   медосъбирателната и восъкоотделителната дейност при поява на по-значителна беритба.

Предимствата на силните пчелни семейства пред слабите са особено очебийни в районите със силна, но краткотрайна паша,а са по-малки там, където пашата и беритбата продължават по-дълго време.

По изчисления на някои учени едно пчелно семейство с 60000 пчели например при еднакви условия може да даде 11/2 пъти повече мед, отколкото семейства с по 15 000 пчели всяко поотделно. Ето защо в пчеларството трябва да се стремим не само към увеличаване броя на пчелните семейства, но главно към създаване и поддържане на силни пчелни семейства. Слабите семейства във всеки пчелин са само тежест.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes
Меню