Пчелни продукти с хранително – лечебни свойства

Храната на човека е сложно съчетание от различни продукти, които съ­държат разнообразни по количество и качество хранителни вещества: белтъци, масти, въглехидрати, витамини, минерални соли и вода. Тя е единствен източник на енергия и градивен материал за развитието и възстановя­ването на организма. Правилното хранене осигурява здрав и работоспосо­бен организъм, повишава защитните му сили и му дава възможност да се приспособява по-лесно към различните влияния на околната среда.

Пчелните продукти с хранително-лечебни свойства (пчелен мед, прашец и пчелно млечице) съдържат всички необходими за човека хранителни вещества: въглехидрати, масти, белтъци, витамини и минерални соли. Тяхната биологична ценност се дължи обаче на богатото съдържание на ензими, аминокиселини, витамини, антибиотици, хормони и пр. лес­но усвоими от организма и играещи роля на естествени медикаменти. Голям брой от тези компоненти пчелите вземат наготово от лечебните растения. За разлика от фармацевтичните форми, при които се използу­ват същите растения като суровина, лечебните вещества в пчелните продукти се съдържат в натурален, неманипулиран вид.

Освен за лечение на някои заболявания, общо укрепване на организма и повишаване на съпротивителните му сили пчелните продукти с хранително-лечебни свойства, особено медът, са подходящи за приемане и като ежедневна, здравословна храна за населението, важно звено в бор­бата с неблагоприятните фактори на съвременната външна среда.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню