Зимуване на пчелните семейства

Правилно зазимените пчелни семейства, общо взето, не се нуждаят от грижи през зимния период освен от пълно спокойствие. Въпреки това те трябва да се посещават от време на време и да се проверява състоянието им. Това става най-добре чрез подслушване с гумен маркуч, който се вмъква през входа в плодника под питите. По този начин може да. бъде доловен и най-слабият шум, издаван от пчелите. Ако при подслушването със слушалката или при почукване по стените на кошера пчелите издават силен, непрекъснат шум, това е признак за лошо състояние – слабо затопляне или недостиг на чист въздух (в резултат на прекомерно затопляне). При кристализирал мед, който пчелите не могат да използуват поради липса на вода за разтварянето му или при по-голям примес на мана в меда, пчелите също издават силни и тревожни звуци. Това може да се провери, като се извади хартията от дъното на кошера и се види дали има късчета от кристализирала захар. Неравномерен шум, отначало силен, а след това по-слаб, съпроводен с бръмчене на отделни пчели, из­дават и осиротелите през зимата семейства.

Във всички посочени по-горе случаи най-правилно е семействата да се внесат в стая и да се провери състоянието им подробно.

Ако гнездото е недостатъчно стеснено и затоплено, трябва да се стесни чрез изваждане на излишните пити и да се затопли отстрани и отгоре. Ако пчелите страдат от задуха, трябва да се намалят затоплящите материали. За по-добра вентилация покривните дъсчици се раздалечават една от друга на разстояние около 1 см.

При безпокойство, предизвикано от кристализирал или манов мед (в последния случай се намират и умрели пчели с подути коремчета), се налага да се замени кристализиралият мед с течен и доброкачествен мед, като се заменят недоброкачествените пити или като се подхранят с гъст захарен сироп. В повечето случаи е невъзможно по това време да се замени мановият мед с по-добър, затова пчелите се подхранват с кърмова маса.

Захарният сироп за сменяне на кристализиралия мед се приготвя от 2 части захар и 1 част вода и се налива в празни изградени пити.

Загиналите през зимата майки трябва да се заменят с други от оставените за запас заедно с питите и пчелите по тях.

Всички изброени манипулации се извършват в затоплена стая. Те са свързани с облитане на пчелите в стайното помещение. Това е обаче трудна и деликатна работа, особено когато се налага да се приложи към голям брой семейства. Ето защо нужно е да се подчертае още веднъж, че за да не се прибягва до такива манипулации, пчелните семейства трябва обезателно да се подготвят своевременно и грижливо за зимата още през есента.

При силни снеговалежи снегът покрива кошерите изцяло. Но този сняг е пръхкав и не е опасен за пчелите; от него те няма да се задушат, особено когато кошерите са поставени с малък наклон напред. За­слонът над входа обаче трябва да бъде поставен, за да не се затрупва входът. Снегът се смята като добра защита на пчелите от студа и ветровете и затова не бива да се измита през зимата, от което пчелите може да бъдат обезпокоени. Практиката е показала, че при пълно покри­ване на кошерите от сняг те могат да издържат без всякаква вреда в продължение на повече от един месец. Такива дълготрайни задържания на снежната покривка у нас са твърде редки. Когато обаче поради смя­ната на ниски и високи температури на входа на кошера се образува ле­дена кора, тя трябва да се отстрани, защото пчелите действително са застрашени от задушаване.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes
Меню