Блог

Подготовка на площите за разсад от лофант

Отмина сравнително тежката зима на 2016 година и сме в навечерието на новия земеделски сезон. След разтопяването на...

Любопитни факти за пчелния мед

Никое друго насекомо не е служило на нуждите на човека като медоносната пчела. В продължение на векове, пчеларите са...

Болести и неприятели на пчелите и пчелните продукти

Болестите и неприятелите на пчелите причиняват големи загуби на пчелното стопанство и са сериозна спънка за развитието...
Използуване на главната беритба и поставяне на магазините

Използуване на главната беритба и поставяне на магазините

В отделните райони и местности времето на главната беритба в зависимост от медоносните растения, периода на техния цъфтеж и неговата продължителност настъпва и продължава различно. Съобразно с това и техниката на подготовката на пчелните семейства за главната беритба...

Работа в пчелина и грижи за пчелните семейства през пролетта

Работа в пчелина и грижи за пчелните семейства през пролетта

Развитието на пчелните семейства и грижите, които трябва да се положат за тях през пролетта, в много голяма степен се определят от благополучното им презимуване. Под благополучно презимуване на семействата обаче не бива да се разбира само доживяването им до пролетта,...

Преглеждане на пчелните  семейства

Преглеждане на пчелните семейства

Кога и как се преглеждат пчелните семейства. В модерното пче­ларство пчелите се отглеждат при условия, които се различават от обстановката, в която те се развиват в природата, без грижите на човека. Освен това при отглеждането на пчелите се цели да се получат...

Покупка на пчели и набавяне на инвентар и восъчни  пити

Покупка на пчели и набавяне на инвентар и восъчни пити

Когато се създава нов пчелин, първата работа е да се набавят пчелни семейства. При закупуването на пчелни семейства и изграждането на пчелина правилно е той още в самото начало да бъде комплектуван поне с 25-30 пчелни семейства. Семействата може да бъдат купени заедно...

Избор на място за пчелин

Избор на място за пчелин

Мястото, на което ще бъдат разположени   кошерите, трябва да отговаря   на следните по-важни условия: Да бъде по възможност в центъра на район с   по-богата медоносна растителност, от която пчелите не могат   да   събират последова­телно и   по-продължително време...

Съставяне на фенологичен календар и значението му за пчеларската  практика

Съставяне на фенологичен календар и значението му за пчеларската практика

Много важно условие за получаването на високи добиви в пчелното стопанство е наличността на добри медоносни растения в местността около пчелина, периодите на цъфтеж на които да се застъпват и по този начин тази растителност да осигурява през целия сезон непрекъсната...

Адрес

село Дъскотна

Работно време

Понеделник - Събота
09:00 - 18:00

Email

gamari@abv.bg

Телефон

0887013963