Необходимост от въздух

Необходимост от въздух. Освен от хранителни вещества и топ­лина пчелите се нуждаят и от въздух. Пчелите вдишват въздуха, който ппредставлява смес от кислород (21%), азот (78%), въглена киселина (0,03%) и др. окислителните процеси в пчелата се извършват само в присъствието на кислород. Докато кислородът благоприятствува жизне­ните процеси, въглената киселина им пречи и поради това в пчелния ор­ганизъм постоянно трябва да постъпва отвън кислород и да се отделя образуваната в тялото въглена киселина. Според Комаров1, когато пчелата е в покой, тя изразходва при 11°С 0,4 см3 кислород, а при 18°С – 0,9 см3; при движение при 11°С — до 65 см3, а при 35°С – 68 см3. При летеж при 11°С количеството на кислорода е 440 см3, а при 39°С – 460 см3 за един час. Когато в гнездото има пило, когато пчелите градят усилено или преработват нектара, 15 000 пчели при 30-35°С отделят за един час до 60 л въглена киселина и от 225 до 300 г вода. В същото семей­ство през зимата се изразходва за 1 час 4 л въздух, а се отделя 829 см3 въглена киселина.

При ниска температура или при съдържание във въздуха до 5% въглена киселина и по-малко от 10% кислород те се нуждаят от много по-малко въздух. С това се обяснява възможността на пчелните семей­ства да презимуват на открито, но засипани със   сняг.

През различните годишни времена пчелите се нуждаят от различно количество въздух – през зимата около 15 пъти   по-малко, отколкото през лятото, но и през зимата и през лятото те се нуждаят от постоянен приток на пресен въздух. Поради това в кошерите трябва да се поддържа добра вентилация, която се осъществява   главно   през   входа на кошера, тъй като стените му с течение на времето отвътре стават съв­сем непроницаеми вследствие на полирането им от   пчелите   с   восък   и клей. През активния сезон при излитането и връщането на пчелите става усилено сменяне на въздуха. По това време, когато е по-топло пчелите проветряват кошера с крилете си, обърнати с глава към входа. При ограничен достъп на въздух отвън, пчелите стават неспокойни, част от тях пълзят вън от кошера, работата намалява и даже престава напълно. Също е положението и при пренасянето на кошерите – пчелите се струпват на вентилационните отвори и ги запушват, температурата се повишава и пчелите може да се запарят и да загинат.

Обмяната на газовете е твърде усилена при отглеждане на пилото до запечатването на личинките, когато около 7000 личинки (1 рамка) за един час и при 35°С поглъщат 1300 см3 кислород и отделят 1048 см3 въглена киселина. След запечатването и до какавидирането обмяната намалява, но след това отново се усилва през време на какавидния стадий.

Следователно количеството на необходимия за пчелите въздух за­виси от температурата на околния въздух, от състоянието и жизнената дейност на семейството.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes
Меню