Взаимоотношения между отделните форми в пчелното семейство

Между майката, търтеите и работничките в пчелното семейство съ­ществуват определени взаимоотношения.

Търтеите са добре гледани в своя кошер, където работничките ги хранят редовно. Когато попаднат в чужд кошер, те биват също радушно и безпрепятствено приемани. След приключване на беритбата и премина­ване на размножителния период работничките изгонват търтеите вън от жилището или ги избиват.

Майката не проявява враждебност спрямо навлезлите в кошера пчели от друго семейство, но е винаги зле настроена спрямо друга майка, макар и да е нейна дъщеря. Този инстинкт е толкова силно развит, че една току-що излюпена майка незабавно пристъпва към разрушаване ла останалите заложени майчини килийки в гнездото по време на роевия период.

Работничките се отнасят враждебно към чужда майка. В редки случаи една майка, погрешно влязла в друг кошер при връщането си от съешаване с търтеи, може да бъде приета. Оттук трябва да се извади заключение, че майките трябва да се придават или сменяват с известна предпазливост и след предварителни мерки.

Към собствената си майка работничките се отнасят внимателно к грижливо, докато тя извършва свойствените й функции добре. Към пче­лите от други семейства те се отнасят твърде враждебно и не ги до­пускат вътре в кошера си, освен ако са натоварени с храна. Това важи обаче само за старите пчели. Млади пчели могат да бъдат придавани: на всяко семейство без каквато и да е опасност.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes
Меню